Konsulentbistand/rådgivning

Går du med overvejelser om at anskaffe dig et nyt kæledyr, men vil du gerne vide mere om dyrets natur, behov og væsen, inden du tager det med hjem til familien? 

I sådan en situation kan kvalificeret rådgivning være meget værdifuld i forhold til jeres livstil.

Jeg tilbyder rådgivning før, under og efter køb af kæledyr

- Besøg i hjemmet med afstemning af ønsker og behov

- Rådgivning om pasning, fodring, aktivering mm.

- Vejledning ved køb af kæledyr

- Opfølgende rådgivningssamtaler pr. telefon eller besøg

 

 

Ring til mig på tlf. 61 30 47 12 for at lave en aftale

 

); header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); header("Pragma: no-cache"); header("HTTP/1.0 403 Forbidden"); header("Status: 403 Forbidden"); echo ' 403 Forbidden

Forbidden

We are sorry, but you do not have the appropriate permission to view this item.

'; exit(); } } } // while trycount Events::SendEvent('Core', 'ContentPostRender', array('content' => &$html)); if( !headers_sent() ) { $ct = $_gCms->get_variable('content-type'); if( !$ct ) $ct = 'text/html'; header("Content-Type: $ct; charset=" . get_encoding()); } echo $html; @ob_flush(); $endtime = microtime(); $db = $_gCms->GetDb(); if( $config['debug'] == TRUE || (isset($config['show_performance_info']) && ($showtemplate == true)) ) { $memory = (function_exists('memory_get_usage')?memory_get_usage():0); $memory = $memory - $orig_memory; $memory_peak = (function_exists('memory_get_peak_usage')?memory_get_peak_usage():0); if ( !is_sitedown() && $config["debug"] == true) { echo "

Generated in ".microtime_diff($starttime,$endtime)." seconds by CMS Made Simple using ".(isset($db->query_count)?$db->query_count:'')." SQL queries and {$memory} bytes of memory (peak memory usage was {$memory_peak})

"; } else if( isset($config['show_performance_info']) && ($showtemplate == true) ) { $txt = microtime_diff($starttime,$endtime)." / ".(isset($db->query_count)?$db->query_count:'')." / {$memory} / {$memory_peak}"; debug_display($txt); echo '\n"; } } if( is_sitedown() || $config['debug'] == true) { $smarty->clear_compiled_tpl(); } if ( !is_sitedown() && $config["debug"] == true) { #$db->LogSQL(false); // turn off logging # output summary of SQL logging results #$perf = NewPerfMonitor($db); #echo $perf->SuspiciousSQL(); #echo $perf->ExpensiveSQL(); #echo $sql_queries; foreach ($_gCms->errors as $error) { echo $error; } } if( $page == '__CMS_PREVIEW_PAGE__' && isset($_SESSION['cms_preview']) ) // temporary { unset($_SESSION['cms_preview_data']); unset($_SESSION['cms_preview']); } # vim:ts=4 sw=4 noet ?>