Besøgsponyer og terapidyr i et nyt workshop

Vi vil gerne dele og fortælle om vores erfaringer med at sprede Livsglæde og dermed Livskvalitet til almindelige mennesker, men også de mere sårbare grupper i befolkningen. Det sker i gennem, vores praktiske øvelser i kommunikation og samarbejde. Her bliver dyrene brugt som de praktiske redskaber. 

     

Vi er Trine Hansen og min faste frivillige hjælper Lise-Lotte Olesen, som deltager og hjælper med dyrene på workshopperne. 

Vores mission er at skabe bedre: Livsglæde og dermed Livskvalitet for:

  • Vore ældre demente medborgere på plejehjem
  • Handicappede børn/unge
  • Virksomheders personale grupper
  • De sårbaregrupper af menneskeri Danmark

 

Større Arbejdsglæde er lig med større Livskvalitet

Det betyder at medarbejdere og andre mennesker kan få gavn af dyrene. Via vores opgaver, hvor dyrene bliver brugt som værktøjer og viser vejen,- får deltagerne fuld forståelse for sammen-koblingen mellem fagligheden og hinanden, hvor kommunikation og respekt for hinanden er i højsæde. 

  • Bygge bro og transformere viden og kommunikation mellem mennesker
  • Træne jer i at kunne implementere disse Redskaber og Viden i jeres arbejds og privat-liv.

Besøgsdyr og Terapidyr

Vi kommer kørende med hestene Thilde og Mille eller Tulle” samt vores Kanin Futte og kongesnogen Frida og besøger institutioner i Jylland og på Fyn. Et besøg varer 1,5 - 2 timer afhængig af hvad et plejecenter / Institutions beboere kan rumme eller et firma hvor vi laver workshop i ca 2-3 timer afhængig af antal af deltagere på workshoppen.

Dyr kan noget helt særligt

Et besøg med besøgsdyr / terapidyrene giver personalegrupper, plejepersonale og pårørende en dejlig fælles oplevelse og åbner op til en bedre kontakt. Det ses meget stærkt hos bl.a. demente, hjerneskadede, handicappede eller til sårbare grupper af børn og unge. Men også blandt almindelige mennesker på arbejdspladser ser vi glæden hos.

  

”Vi har i høj grad fået øjnene op for, hvilken livsglæde og energi dyr bringer med sig. Derfor vil vi også meget gerne komme på besøg hos Lise Lotte til sommer. Vi vil gerne sige jer tusind tak for jeres søde væremåde og engagement overfor borgerne. Det var en fornøjelse at have besøg af jer.” - Ergoterapeuten, Plejeboligerne Sifsgården i Åbyhøj

Vi har oplevet mange gange at vores besøgs ponyer har en naturlig terapeutiske og fysiologisk tilgang ved at dyrene udløses ”Rememtia”, dvs. Lykkefølelse i hjernen hos det enkelte menneske.

Blandt de ældre mennesker kan ponyerne vække minder fra barndom og ungdom. Lige pludselig begynder den ældre eller det demente menneske at fortælle historier om sig selv, som ingen har kendt til.

Der kan vækkes en glæde og ro hos det enkelte menneske uanset om det er et barn, voksen eller et ældre menneske når de sidder med en kanin i skødet.

Bagefter

Et besøg med besøgsdyrene kan give personalet nogle meget nyttige redskaber til bedre kommunikation og samarbejde bl.a. at arbejde videre med urolige demente eller udfordrende opgaver i virksomheden.

 

Herover ses kongesnogen Frida, som frigør frygt og skaber nye dejlige personlige indre kontakt hos kvinden selv. 

Dyrene skaber ro, hvilket giver grundlag for en ny kontakt til de voksne

På Langager specialskole i Viby J, hvor der er børn og unge med ADHD og autisme, samt utilpassede børn og unge fra anden etnisk baggrund, har nærkontakt med vores besøgsdyr, gjort en stor forskel. Børnene og de unge falder til ro og lærer og pædagoger får genskabt en kontakt hos det enkelte barn eller det unge menneske, efter at de har været i nærkontakt med vores dyr.

  

Bedre kommunikation hos personalet på alle virksomheder

Vores mål er at hjælpe personalet med at få integreret nogle enkle værktøjer med vores terapidyr, som de kan bruge til at håndtere og reducere stress både hos dem selv og på arbejdspladsen og dermed øge arbejdsglæden og dermed Livsglæden hos sig selv.

Vi glæder os til at besøge jer,

De bedste hilsener fra

Trine Hansen og Liselotte Olesen

www.trine-dyrepasser.dk/besogsponyer

Mobil: 61 30 47 12

Mail: trinedyrepasser@gmail.com

); header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); header("Pragma: no-cache"); header("HTTP/1.0 403 Forbidden"); header("Status: 403 Forbidden"); echo ' 403 Forbidden

Forbidden

We are sorry, but you do not have the appropriate permission to view this item.

'; exit(); } } } // while trycount Events::SendEvent('Core', 'ContentPostRender', array('content' => &$html)); if( !headers_sent() ) { $ct = $_gCms->get_variable('content-type'); if( !$ct ) $ct = 'text/html'; header("Content-Type: $ct; charset=" . get_encoding()); } echo $html; @ob_flush(); $endtime = microtime(); $db = $_gCms->GetDb(); if( $config['debug'] == TRUE || (isset($config['show_performance_info']) && ($showtemplate == true)) ) { $memory = (function_exists('memory_get_usage')?memory_get_usage():0); $memory = $memory - $orig_memory; $memory_peak = (function_exists('memory_get_peak_usage')?memory_get_peak_usage():0); if ( !is_sitedown() && $config["debug"] == true) { echo "

Generated in ".microtime_diff($starttime,$endtime)." seconds by CMS Made Simple using ".(isset($db->query_count)?$db->query_count:'')." SQL queries and {$memory} bytes of memory (peak memory usage was {$memory_peak})

"; } else if( isset($config['show_performance_info']) && ($showtemplate == true) ) { $txt = microtime_diff($starttime,$endtime)." / ".(isset($db->query_count)?$db->query_count:'')." / {$memory} / {$memory_peak}"; debug_display($txt); echo '\n"; } } if( is_sitedown() || $config['debug'] == true) { $smarty->clear_compiled_tpl(); } if ( !is_sitedown() && $config["debug"] == true) { #$db->LogSQL(false); // turn off logging # output summary of SQL logging results #$perf = NewPerfMonitor($db); #echo $perf->SuspiciousSQL(); #echo $perf->ExpensiveSQL(); #echo $sql_queries; foreach ($_gCms->errors as $error) { echo $error; } } if( $page == '__CMS_PREVIEW_PAGE__' && isset($_SESSION['cms_preview']) ) // temporary { unset($_SESSION['cms_preview_data']); unset($_SESSION['cms_preview']); } # vim:ts=4 sw=4 noet ?>